Resultaatgerichte websites en printmedia ontwikkelen

Privacybeleid

Privacy en cookies beleid AVG (GDPR)

JeroenWebsitemarketing.nl, hierna te noemen JWM, hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Daarom doe ik mijn best om bij het gebruik van mijn diensten jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacy verklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel.

Verzamelen van gegevens

JWM verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende persoonsgegevens zijn:

  • Contactgegevens: JWM gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en/of de levering van producten.
  • Bezoekersgegevens: op de website van JWM worden de bezoekgegevens bijgehouden. Ik gebruik deze gegevens om de navigatiestroom van de bezoekers te analyseren om op deze manier een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden. Dit kan inhouden dat onder andere de meest bezochte pagina’s worden bijgehouden, evenals het aantal ingevulde contactformulieren en gelijksoortige data. Door middel van de cookies zorg ik er ook voor dat je bij een herhaal bezoek aan mijn website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.
  • Betaalgegevens: JWM gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst. Jouw bankrekeningnummer wordt niet door mij opgeslagen behalve dan dat ik deze kan terugvinden in mijn boekhoudprogramma en bankafschriften.

Delen met derden

JWM kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Dienstverleners: JWM deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor JWM correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Voorbeelden van dienstverleners zijn o.a. de hostingbedrijven met wie ik werk, e-mailrespondersoftware, mijn accountant en het boekhoudprogramma waarmee ik werk. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit JWM een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
  • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal JWM de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

De website van JWM plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies worden gebruikt om de website van JWM beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren en te analyseren. Op deze manier kan JWM nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode bezocht hebben. JWM analyseert deze data en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

Google Analytics cookies
JWM gebruikt het statistiekenprogramma Google Analytics om te analyseren welke pagina’s het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in de zoekmachine.

JWM heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan deze website zo veel mogelijk te beperken. Zo is er een bewerkersovereenkomst met Google (Analytics) afgesloten, wordt elk IP-adres geanonimiseerd in Google Analytics, worden er geen gegevens met Google Analytics gedeeld (optie gegevens delen is uitgeschakeld), en wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.
Ten slotte zijn op de website cookies in gebruik van sociale netwerken, zodat jij berichten van mij kunt delen via LinkedIn, Twitter en Facebook. Deze cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je zelf ook gebruik maakt/een account hebt op één van die platforms. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Links naar externe websites

Op de website van JWM kan er naar externe websites verwezen worden. JWM kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties en de inhoud van deze websites. JWM raadt aan om het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

JWM bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor JWM jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt JWM jouw persoonsgegevens.

Vragen

Mocht je vragen over deze privacy verklaring hebben, dan kun je contact opnemen met mij via of telefonisch via 0652410613.

Wijziging van de privacy verklaring

JWM behoudt zich ten alle tijden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring.

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram